Reklamná kampaň na podporu značky a predaja nami ponúkaných produktov

Reklamné aktivity firmy TOZAN v jednotlivých médiach:

internetové média - spustenie odborného portálu združenia slovenských výrobcov okien a dverí

printové média - reklamná kampaň v Plus7dní zameraná pre podporu firmy TOZAN ako autorizovaného predajcu profilového systému Salamander a Brugmann pre SR a podpora portálu ZSVO na stránke www.tozan.sk

rozhlasové média - firma TOZAN sa spolupodiela na reklamnej kampani s firmou SIP pri propagácií profilového systému Salamander pre SR v RÁDIU EXPRES a budovaní internetovej stránky firmy Salamander a Brugmann pre SR, www.salamandersip.sk

televízne média - televízny šot s predstavením firmy TOZAN, skladových, administratívnych, výrobnych priestorov a produktov, ktoré ponúkame. Šoty budú vysielane na televíznej regionálnej stanici Central Europe Television, ktorá má pokrytie v rámci Nitrianskeho kraja.