Madlo Z10P elipsa

Varianty (elipsa )
KÓDDĹŽKAROZTEČ
Z10P elipsa L600600akákoľvek
Z10P elipsa L12001200akákoľvek
Z10P elipsa L20002000akákoľvek