Okenné systémy

Koncepty so zmyslom pre detail

Ako jeden z charakteristických rysov každého domu sú okná  viac ako len otvory do sveta. Ich osobitý dizajn zohráva kľúčovú úlohu pri určovaní celkového vzhľadu budovy. Ako súčasť fasády, okná musia teda spĺňať len tie najvyššie nároky na:
- kvalitu a bezpečnosť
- farebnú rozmanitosť a stálosť
- tvar a funkčnosť

Len sa opýtajte na okenné systémy Brügmann bluEvolution a Salamander vyvinutých v Salamander Industrie a uvidíte, že tieto profilové systémy sú k dispozícii takmer vo všetkých technicky možných kombináciách a možností dizajnu.