Protipožiarne systémy

Bezpečnosť na prvom mieste

Ponúkame Vám tento protipožiarny profilový systém:

Dokonalá protipožiarna odolnosť

Protipožiarne okná a dvere sú charakteristické požiarnou odolnosťou, čo znamená, že odolávajú požiaru určitým spôsobom a určitý čas. Protipožiarne systémy izool® sa vyznačujú vynikajúcou celistvosťou, izoláciou a minimálnym tepelným tokom (tzv. tepelnou radiáciou).

Tieto vlastnosti umožňujú min. zadymenie priestoru, prestup tepla a jedovatých plynov ako aj vznietenie horľavých materiálov na požiarom nezaťaženej strane. Dovoľujú tak bezpečnú evakuáciu osôb chránenou únikovou cestou.