Technika pre budovy

Inteligentné a vzájomne zladené riešenia pre kovanie, pohony, riadenie a vetranie

Požiadavky na moderné bývanie sú stále viac komplexnejšie. Záujem o možnosti energetických úspor a o atraktívny dizajn stúpa aj u technických výrobkoch. Taktiež komfortné bývanie, bezpečnosť a možnosti elektronického zabezpečenia budov stále viac získavajú na význame.Tu sú požadované ucelené riešenia, ktoré odpovedajú tomuto veľkému množstvu rozdielnych aspektov.

Výrobky pre väčšiu kvalitu života

Ako dodávateľ systémových riešení a kompletov dáva Siegenia impulsy aj v technike pre budovy. Ponúka mnoho inteligentných a vzájomne zladených riešení pre kovanie, pohony, riadenie a vetranie na najvyššej úrovni. Tím zaručuje kvalitu života a bezpečnosť - od motoricky riadených a automaticky zatvárajúcich sa okien až k inteligentnému zabezpečovaciemu systému.

Technika pre budovy

Aerotube

Pocit pohody a zdravia sa začína pri vetraní:
Jednoducho a efektívne pomocou nástenného vetráka AEROTUBE.

AEROTUBE má nenápadný vzhľad a pohodlne zabezpečuje správne vetranie podľa potreby v novostavbách aj v prípade renovácie. Ponúka rýdzi komfort v miestnosti, pretože sa vďaka jeho rozmanitosti dajú realizovať najrôznejšie požiadavky na ventiláciu individuálne a aj ako systémové riešenie: Vhodné riešenie sa nájde pre takmer všetky požiadavky, či ide o aktívnu alebo pasívnu ventiláciu, so spätným získavaním tepla alebo bez neho či prevádzku prívodu a/alebo odvádzania vzduchu:

AEROTUBE WRG smart: Ventilačné zariadenie s prepínateľným prívodom a odvádzaním vzduchu a spätným
získavaním tepla

AEROTUBE AZ smart: Ventilačné zariadenie je možné použiť pre prívod alebo odvádzanie vzduchu

AEROTUBE DD 110, 150 alebo 160: Ventilačné zariadenie je možné používať na základe rozdielu tlaku, ako zariadenie pre prívod príp. odvádzanie vzduchu, voliteľne aj s kanálom v ostení

Naše výhody:

Veľmi vysoká účinnosť spätného získavania tepla: až 90% v prípade variantu AEROTUBE WRG smart

Systematická nadstavba variantov pri rovnako atraktívnom vzhľade

Sériové ovládanie pomocou aplikácie SIEGENIA Comfort App pomocou smartfónu a tabletu

Výhody vetrania podľa potreby pomocou AEROTUBE:

kontrolovaná ventilácia

ochrana pred vlhkosťou a napadnutím plesňami - ochrana stavebného materiálu budovy

spätné získavanie tepla pre úsporné vetranie

filtrovaný a zdravý vzduch v miestnosti

vetranie aj počas neprítomnosti, okná zostávajú zatvorené: Redukuje sa riziko vlámania

ochrana pred hlukom

vysoký komfort v miestnosti vďaka ovládaniu pomocou aplikácie SIEGENIA Comfort App

Dobre riadený, zdravý vzduch v miestnosti nie je dobrý len pre príjemný pocit osôb, ktoré sa v nej nachádzajú, chráni aj stavebný materiál, z ktorého je postavená budova - pred vlhkosťou a napadnutím plesňami. Izolované plášte budov okrem toho vyžadujú dostatočnú výmenu vzduchu niekoľkokrát za deň.

Tam, kde často nie je možné dostatočne vetrať a konvenčné vetranie oknami naráža na svoje limity, sa  nástenný vetrák AEROTUBE postará o kontrolované a efektívne vetranie, v prípade potreby aj so spätným získavaním tepla. Vďaka možnosti vetrať aj pri zatvorených oknách sa nielen ušetrí energia, ale redukuje sa aj riziko vlámania. Ani v prípade Vašej neprítomnosti sa tak nemusíte vzdať čerstvého vzduchu.

O mimoriadne vysoký komfort sa stará funkcia časovača a ovládanie vetráka pomocou smartfónu alebo tabletu. Filter sa postará o to, aby nečistoty zostali vonku. O kvalitu vzduchu si pri vetraní pomocou AEROTUBE netreba robiť starosti.

Vďaka umiestneniu funkčných prvkov v rúre a modernému plochému krytu pôsobí nástenný vetrák mimoriadne nenápadným dojmom. V závislosti od potreby zabezpečuje dobrý vzduch v miestnosti samostatne alebo v spolupráci s ďalším vetrákom. V prípade použitia dvojice vetrákov typu AEROTUBE „smart“ vetráky navzájom komunikujú, pričom v minútových cykloch sa smer prúdenia vzduchu mení z odvádzaného na privádzaný vzduch. Príslušné priradenie zariadení je možné vykonať aj po ich inštalácii. Nie je potrebná náročná inštalácia ovládacej jednotky na stenu ani uloženie spojovacieho kábla, pretože vetráky komunikujú prostredníctvom WLAN a dajú sa pohodlne ovládať pomocou smartfónu alebo tabletu prostredníctvom aplikácie SIEGENIA Comfort App.

AEROTUBE smart pomocou snímača vlhkosti a filtra zabezpečuje samostatnú a zdravú ventiláciu, v prípade variantu WRG smart aj so spätným získavaním tepla.

Varianty AEROTUBE DD 110, DD 150 alebo DD 160 sa používajú v prípade požiadaviek na pasívne vetranie na základe rozdielu tlaku.

AEROTUBE WRG smart.
Prívod alebo odvádzanie vzduchu? Oboje je možné.

Keďže požiadavky na kontrolovanú ventiláciu sa často líšia, dá sa príslušne podľa nich používať aj EROTUBE.

AEROTUBE WRG smart je energeticky účinné ventilačné zariadenie. Automatická ventilácia podľa potreby upraví objemový prietok podľa podmienkam v miestnosti.

Vďaka úspornému spôsobu prevádzky spolu so spätným získavaním tepla patrí zariadenie k energeticky najefektívnejším vo svojej triede a získalo energetický štítok A+. Znamená to najvyššiu úroveň kontrolovanej ventilácie.

AEROTUBE WRG smart sa dá používať vo dvojici s iným vetrákom ako aj na vetranie viacerých miestností. Striedavý spôsob prevádzky umožňuje striedať prevádzku privádzania a odvádzania vzduchu so spätným získavaním tepla, pričom striedanie sa vykonáva v minútových cykloch.V prípade potreby je však možné AEROTUBE WRG smart prevádzkovať iba na prívod alebo na odvádzanie vzduchu.

Prehľad prevádzkových režimov
AEROTUBE WRG smart:

prevádzka prívodu a odvádzania vzduchu so spätným získavaním tepla

prevádzka zariadení samostatne alebo vo dvojici pre ventiláciu viacerých miestností

striedavý spôsob prevádzky

časy cyklov cca. 1 minúta

prevádzka odvádzania použitého vzduchu

prevádzka prívodu čerstvého vzduchu

prevádzka priečneho vetrania

AEROTUBE AZ smart:
Ventilácia podľa potreby.

V situáciách, kedy je potrebné buď odvádzať použitý vzduch alebo privádzať čerstvý vzduch, sa využíva EROTUBE AZ smart. Zatiaľ čo má aktívny vetrák rovnaký vzhľad, dá sa napr. v jednej miestnosti použiť na prívod čerstvého vzduchu, pričom v inej miestnosti môže slúžiť na odvádzanie použitého vzduchu. Možná je aj súčasná prevádzka dvojice zariadení. V prípade potreby sa dajú rovnako vybaviť aj ostatné miestnosti. Pritom je možné kombinovať aj rôzne varianty zariadení série AEROTUBE. Vďaka všestrannosti zariadení sa dá realizovať decentrálny ventilačný systém iba s minimálnymi nákladmi. Funkcia WLAN je sériovo k dispozícii aj v prípade zariadenia AEROTUBE WRG.

Prehľad prevádzkových režimov
AEROTUBE AZ smart:

prevádzka zariadení samostatne alebo vo dvojici pre ventiláciu viacerých miestností

prevádzka odvádzania použitého vzduchu

prevádzka prívodu čerstvého vzduchu

priečne vetranie (sú potrebné min. dve zariadenia)

dá sa dodatočne vybaviť pre spätné získavanie tepla

AEROTUBE DD 110, DD 150 a DD 160:
Trojica pasívnych.

S variantmi AEROTUBE DD 110, 150 a 160 paleta výrobkov zabezpečuje požiadavku pasívnej ventilácie na základe rozdielu tlaku v prevádzke odvádzania použitého vzduchu a prívodu čerstvého vzduchu. Flexibilita pri plánovaní je zabezpečená vďaka trom rôznym priemerom rúr 110, 150 alebo 160 mm.

Ak má zostať pohľad na fasádu nerušený, pomôže voliteľný kanál v ostení AEROTUBE DD 110 a DD 150. Vďaka variantom kanálu v ostení je možné  realizovať rôzne stavebné situácie v rámci fasády, okrem toho sa dajú dosiahnuť hodnoty protihlukovej ochrany až 70 dB. Vzduch sa nasáva cez ostenie okna alebo pod  parapetom:

Inteligentné ovládanie pomocou aplikácie SIEGENIA Comfort App.
Jedna pre všetko.

Komfort začína pri jednoduchom ovládaní: Nielenže sa dajú AEROTUBE WRG smart aj AEROTUBE AZ smart pohodlne ovládať cez smartfón alebo tablet pomocou aplikácie SIEGENIA Comfort App, vďaka tejto aplikácii môžete využívať aj ďalšie funkcie zariadenia.

Takto sa dá pomocou aplikácie SIEGENIA Comfort App jednoducho aktivovať automatický prevádzkový režim alebo Vám aplikácia o.i. zobrazí vlhkosť vzduchu a teplotu. Pomocou časovača môže používateľ naprogramovať až päť časov, kedy si želá vetrať. Nie je potrebné akékoľvek iné diaľkové ovládanie.

Aplikácia SIEGENIA Comfort App je bezplatná. Bezpečná komunikácia je zabezpečená vďaka SSL kódovaniu, ktoré sa okrem iného využíva aj pri platbách v bankách.

AEROTUBE je však možné ovládať aj pomocou tlačidla umiestneného priamo na zariadení. LED dióda indikuje rôzne stavy zariadenia, napr. automatický prevádzkový režim, stupeň chodu ventilátora aj nutnosť výmeny filtra.

Prehľad pohodlnej obsluhy

plynulé riadenie výkonu ventilátora

možnosť naprogramovať až päť
časovačov

indikácia nutnosti výmeny filtra

zobrazenie priestorovej teploty v °C a relatívnej vlhkosti vzduchu v %

prepojenie/spojenie dvoch AEROTUBE za účelom kontrolovanej ventilácie bytu

aktivácia/deaktivácia automatického prevádzkového režimu

voľne voliteľný prevádzkový režim

možnosť priameho ovládania zariadení s možnosťou pripojenia cez WLAN alebo možnosť ich začlenenia do domácej siete

jednoduché, intuitívne uvedenie do prevádzky

Séria AEROTUBE:
Láska k detailu.

Elektrický uzáver rúry:

Zariadenie AEROTUBE je možné voliteľne vybaviť elektrickým uzáverom: Tento uzáver sa automaticky otvorí pri zapnutí a aj sa automaticky zatvorí pri vypnutí zariadenia.

Prevádzka v automatickom režime:

V závislosti od priestorovej teploty a vlhkosti vzduchu AEROTUBE automaticky zapne stupeň 1 až 3 ventilátora. Stupne spínania sa v tomto prípade riadia podľa kritérií pre pohodlie.

Optimalizované náklady na inštaláciu:

Keďže medzi dvomi zariadeniami nie je nutné ukladať káble, znižujú sa tým náklady na inštaláciu:

nie je nutné káblami prepojiť dvojicu zariadení

nie je nutné inštalovať na stenu ovládaciu jednotku – funkčná jednotka je zabudovaná v zariadení

Minimalizácia chýb pri inštalácii:

priamo na mieste a aj po vykonaní montáže je možné dodatočne priradiť zariadeniam príslušné funkcie

Prehľad využitia pre konečného používateľa:

ventilácia podľa potreby v prípade použitia snímača vlhkosti

spätné získavanie tepla s účinnosťou až 90%

nenápadný vzhľad – funkčný prvok je umiestnený v rúre

kontrolovaná ventilácia bytu: zariadenia navzájom komunikujú a podľa potreby menia smer prúdenia vzduchu

jednoduché ovládanie pomocou smartfónu alebo tabletu pomocou aplikácie SIEGENIA Comfort App

nerušený vonkajší pohľad na fasádu

jednoduché čistenie vetráka

filtrácia vonkajšieho vzduchu