Spojovanie profilov a stĺpikov

MS

SPOJOVANIE OKENNÝCH A DVEROVÝCH PROFILOV S OCELOVOU VÝSTUHOU

S 128 4,8 x 55 4,8 x 65 4,8 x 70 4,8 x 80 4,8 x 95

RS

OPRAVNÉ SKRUTKY PRE SPOJOVANIE PVC PROFILOV, MONTÁŽ OKIEN A DVEROVÝCH RÁMOV V DREVENEJ ŠPALETE

S 129 5,3 x 35 5,3 x 45 5,3 x 55 5,3 x 65 5,3 x 80 5,3 x 95

MONTÁŽNE STĹPIKOVÉ SKRUTKY

S 130 7,5 x 150 7,5 x 180

SKRUTKY DO PLECHU DIN 7982

S 131 4,8 x 50 4,8 x 60 4,8 x 70 4,8 x 80 4,8 x 90 4,8 x 100 4,8 x 120 6,3 x 60

6,3 x 70 6,3 x 80 6,3 x 90 6,3 x 100 6,3 x 120

SKRUTKY DO PLECHU DIN 7981

S 132 6,3 x 70 6,3 x 80 6,3 x 90 6,3 x 100 6,3 x 110 6,3 x 120

SKRUTKY DO DREVOTRIESKY

S 133 3,5 x 30 3,5 x 35 3,5 x 40 4,0 x 30 4,0 x 35 4,0 x 40

SKRUTKY DO DREVOTRIESKY S ČIASTOČNÝM ZÁVITOM

S 134 6,0 x 80 6,0 x 90 6,0 x 100 6,0 x 110 6,0 x 120