Okná AT 740 SI

Systém je všestranný medzi okennými systémami a spája dizajn, hospodárnosť a známu kvalitu AKTOHERM. Priamy, zapustený dizajn a úzke profily, ako aj varianty krídel so skosenými hranami umožňujú veľmi vysoký dizajnový potenciál a to v takmer neobmedzenom výbere farieb. Veľký rozsah presklenia od 24 do 66 mm navyše umožňuje použitie špeciálneho funkčného zasklenia, ktoré prináša ďalšie optické a plánovacie výhody. Požiadavky na kvalitu našich profilových systémov začínajú už vo fáze vývoja. Hrúbka steny našich profilov je preto cca 2 mm, aby sme pre vás vo výrobe dosiahli vysokú spoľahlivosť procesu a stabilné upevnenie kovania. Použitím Eurodrážky je dlhodobo možné použitie všetkých komerčne dostupných tvaroviek, takže je zaručená dlhodobá zameniteľnosť. So 16 mm drážkou na hardvér môžete svojim zákazníkom ponúknuť nezvyčajné a rozmanité aplikácie a realizovať ich cenovo efektívne. Špičkové hodnoty tepelnej izolácie v spojení s vynikajúcou bezpečnostnou technológiou a zvukovou izoláciou, s najjednoduchším spracovaním a nízkonákladovou výrobou dopĺňajú funkčnosť systému AT 740 SI.

Technické vlastnosti:

Stavebná hĺbka

Rám 75 mm, krídlo 85 mm, priečky 75 mm

Zvuková izolácia

DIN EN ISO 10140-1: do Rw = do 48 dB

Zasklenie

24 až 66 mm

Prestup tepla

podľa EN ISO 10077-2: Uf = do 0,86 W / (m² K)


Vzduchová priepustnosť

podľa EN 12207: Trieda 4

Odolnosť proti vlámaniu

EN 1627 - 1630: až po RC3

Tesnosť proti hnanému dažďu

EN 12208: v závislosti od typu otvárania až do triedy E 900

Systémy NSHEV

podľa EN 12101-2: testované a schválené

Rezy profilom:

Referenčné stavby: