PVC Profily

Firma Salamander Industrie-Produkte

Dôsledny koncept. Prvotriedny know-how. Inovatívne myšlienky s uplatnením v budúcnosti. Kvalitní pracovníci s ochotou neustále podávať vyššie výkony. To je filozofia medzinárodného podniku, ktorý dôsledne píše svoju históriu. To je SIP - špecialista v obore extrúzie plastu a výrobca moderného inovatívneho okenného systému vysokej kvality, značiek Salamander a Brügmann. Viac ako 30 rokov vyvíja v úzkej spolupráci so zákazníkmi PVC profily pre okná, dvere a množstvo ďalších systémových riešení pre uplatnenie sa v oknárskej branži. Vo výrobe sa kladie veľký dôraz na pokrokové skúsenosti zamerané na budúcnosť. Od mája 2004 je podnik v riadení a majetku privátneho investora, čo má veľký pozitívny vplyv pre jeho budúci vývoj.

Türkheim

 

 

V roku 1917 zahájil v Türkheime pán Jakob Sigle kožiarsku výrobu, ktorá sa stala základným kameňom pre vybudovanie spoločnosti Salamander Industrie Produkte GmbH. V roku 1973 začala spoločnosť SIP s extrúziou plastu a výrobou okenného profilového systému, ktorý tvorí dnes jadro obchodu spoločnosti.

Výroba: systém Salamander
Norma kvality: ISO 9001:2000
Počet zamestnancov: cca. 450 osôb
Rozloha výroby: 75 tis. m2
Rozloha skladu: 120 tis. m2
Rozloha: 350 tis. m2

Salamander GmbH & Co KG
D-86842 Türkheim
tel. 0049 82 45-52-0
e-mail: info@sip.de
web: www.sip.de

Dnes je toto miesto výrobným závodom profilového systému značky Salamander, jeho predajným, vývojovým a moderným školiacim centrom a taktiež miestom vedenia spoločnosti SIP.

Papenburg

 

 

Rok 1954 bol začiatkom extrudovania plastových profilov pre okná a dvere v Papenburgu. Odvtedy sa vysoko kvalitné a inovatívne profily vyvíjajú a vyrábajú pod značkou Brügmann. V roku 2001 bol systém Brügmann kúpený skupinou SIP.
Dnes je toto miesto výrobným závodom profilového systému značky Brügmann, miestom vedenia spoločnosti a predajným, vývojovým centrom s vlastnou výrobou nástrojov. Okrem toho na mieste sídli spoločnosť ttp GmbH, ktorá sa zoberá výrobou technických profilov.

Výroba: systém Brügmann
Norma kvality: ISO 9001:2000
Počet zamestnancov: cca. 300 osôb
Rozloha výroby: cca. 54 tis. m2
Rozloha: 69 tis. m2

Brügmann GmbH
D-26871 Papenburg
tel. 0049 4961-914-550
e-mail: info@sip.de
web: www.sip.de

Salamander Industrie Produkte GmbH (SIP)

patrí s desiatkami rokov skúseností s vývojom a výrobou plastových profilov pre okná a dvere medzi popredných výrobcov so špičkovou kvalitou. Know-how, to je to čo, SIP vkladá do výroby plastových profilov. Kvalitný plast použitý pri výrobe profilov je odolný voči poveternostným vplyvom a zmenám v teplotách. Taktiež vzhľadom na lejaky, funkčnú bezpečnosť, stabilitu, dlhodobú životnosť a odolnosť voči trvalému zaťaženiu dosahujú okná a dvere od SIP jedinečné špičkové hodnoty. Komplexné riadenie kvality dokumentuje naše vysoké štandardy kvality a našú zodpovednosť voči životnému prostrediu a budúcim generáciám.

Certifikát autorizovaného predajcu produktov SIP pre SR: