Špeciálne produkty

SP-300.110.PFL (+div.)

Čistenie a starostlivosť o okná a dvere

Praktické sady na čistenie, starostlivosť, ochranu a zachovanie funkčnosti profilov okien a dverí, roliet, tesnení a mechanických častí. 

DS-450.110.

PowerFilm na rolke

Nový Klebe-Power pre vzduchotesné prilepené spoje v interiéri a v exteriéri. 

HD-100.300.

Tesniaca hmota proti korózii

Tesniaca hmota pre bezpečnú ochranu proti korózii na všetkých rezných hranách na hliníkových častiach. 

SP-710.110.

Korekčná hmota na opravu PVC

Oprava trhlín, dier, ktoré boli urobené omylom a iných poškodení na tvrdených PVC profiloch.

SP-780.110.

Tekutina na ohýbanie

Špeciálna tekutina na zmenu tvaru a pretvarovanie termoplastov.

DS-480.110.

A1 lepidlo

Tažko zápalné lepidlo na báze vodného skla s extrémne vysokou odolnosťou voči teplu na zalepenie izolácie resp. interiérových materiálov na najrôznejšie krycie vrstvy.

DS-480.120.

A1 lepidlo

Preskúšané, ťažko zápalné lepidlo na báze vodného skla  s extrémne vysokou odolnosťou voči teplu na zalepenie izolácie resp. interiérových materiálov na najrôznejšie krycie vrstvy.

HD-900.110.

Jednozložkové taveninové lepidlo na hrany

Jednozložkové taveninové lepidlo na hrany prevažne na spracovanie strojmi na oblepovanie hrán.