Primer – Základné lepidlá

DS-830.130.

Primer – Základné lepidlo

Permanentné základné lepidlo- Primer na  zabezpečenie priľnavosti /
zlepšenie priľnavosti akrylátových, butylových a bituménových lepiacich pások na rôzne savé minerálne podklady.

SP-830.110.

Primer – Základné lepidlo

Nie permanentné základné lepidlo- Primer na  zabezpečenie priľnavosti / zlepšenie priľnavosti akrylátových, butylových a bituménových lepiacich pások na rôzne savé minerálne podklady.