TS 4000 RFS

Dverový zatvárač s hornou montážou, s ramenom Freeswing (voľné otáčanie) a elektro-hydraulickým nastavením polohy trvalého otvorenia podľa EN 1155, sila zatvárania v rozsahu veľkosti 1-6 podľa EN 1154, s integrovanou dymovou spínacou centrálou, schvalovacie osvedčenie č.Z-6.5-1068

  • Funkcia Freeswing (voľné otáčanie) umožňuje prechádzanie dverami bez akéhokoľvek odporu v smere otvárania i zatvárania (napr. domovy pre seniorov, nemocnice), akonáhle boli dvere raz (napr.ráno) otvorené
  • Bezpečnostné automatické zatvorenie dverí v prípade požiaru, nezávisle na práve danej polohe dverí
  • Funkcia voľného chodu zamánou štandardného ramena za rameno Freeswing (voľné otáčanie), rovnaké upevňovacie rozmery
  • Všetky charakteristické znaky zatvárača rovnaké ako u GEZE TS 4000 R

Oblasti použitia

  • Pre otáčavé dvere s dorazom, šírka krídla do 1400 mm
  • Pre dvere s dorazom otvárané vpravo a vľavo, možnosť použiť bez nutnosti prestavby
  • Pre požiarne a dymotesné dvere