AT 500 F

Systém AT 500 F je určený pre veľké presklené fasády a strešné konštrukcie. V závislosti od statických a konštrukčných požiadaviek môžete použiť rovnaké profily s hĺbkou 32 až 195 mm pre stĺpiky a priečniky. Vďaka tomu je váš odpad na minime. Rovné rezy a patentovaný drenážny systém zbavujú potreby zárezov a zabezpečujú efektívnu výrobu. Pre iný vzhľad v interiéri a exteriéri máte k dispozícii rôzne varianty stĺpikov a krytov. Môžete vkladať prvky ako okná, dvere a svetlíky z príslušných systémov.

Technické vlastnosti:

Stavebná hĺbka

Stĺpy a priečniky od 32 do 195 mm

Vzduchová priepustnosť

podľa EN 12152: Trieda AE

Zasklenie

Zasklenie 24 až 34 mm

Prestup tepla

podľa EN 10077-2: Uf = 1,7 až 1,9 W / (m² K)

Hmotnosť sklenenej tabule

do 250 kg

Odolnosť proti vlámaniu

do RC2

Tesnosť proti hnanému dažďu

podľa EN 12154: Trieda RE 1200

Zvuková izolácia

DIN EN ISO 10140-1: Rw = 41 dB

Rezy profilom:

Referenčné stavby: