Revolučné okná

Revolučné okná - Je združenie autorizovaných slovenských výrobcov vyrábajúcich plastové a hliníkové okná a dvere z profilového systému Salamander Industrie-Produkte GmbH a izool GmbH.

Hlavným poslaním združenia Revolučné okná  je priniesť konečnému zákazníkovi kvalitný produkt (plastové a hliníkové okná a dvere) a služby s tým spojené (kvalita, servis a záruka) prostredníctvom slovenských výrobcov okien a dverí. Dlhoročná prax a skúsenosti týchto firiem sú zárukou kvality a stability ponúkaných služieb v súčastnosti ako aj v budúcnosti. Ďalším poslaním združenia je upevnenie terajšieho postavenia a postupného budovania pevnej pozície značky Salamander na slovenskom trhu. A v neposlednom rade posilnenie značky jednotlivých členov združenia na slovenskom trhu.

Kliknutím na logo združenia Revolučné okná budete presmerovaný
na webové stránky www.revolucneokna.sk.