izool 50

Systémy izool 50 nachádzajú uplatnenie v  interiéri, kde sa využívajú na konštrukciu oddeľovacích stien, prechodových dverových zostáv a podobne. Kombinujú v sebe funkčnosť, estetiku, účelnosť a nenáročnosť na prevádzku a údržbu.

Fakty:

systém izool 50 umožňuje použitie rôznych typov výplní hrubé 4 - 26 mm

umožňuje ľahké pripojenie k iným systémom izool®, ako sú fasády a zimné záhrady možnosť ohýbaných konštrukcií

systém izool 50 pre interiérové konštrukcie nájde uplatnenie hlavne v administratívnych a obchodných budovách

možnosti prevedenia: fix, otváravé, sklopné, otváravo-sklopné, otváravo-posuvné

možnosť použitia závesov bez vŕtania otvorov a zalicovaných závesov