izool 80 FIRE+

Protipožiarne systémy izool 80 FIRE+ sa vyznačujú vylepšenými termoizolačnými vlastnosťami, nižšou hmotnosťou konštrukcií, vynikajúcou celistvosťou a minimálnym tepelným tokom (tzv. tepelnou radiáciou). Vlastnosti profilu zamedzujú zadymenie priestoru, prestupu tepla a jedovatých plynov, ako aj vznietenie horľavých materiálov na požiarom nezaťaženej strane. Dovoľujú tak bezpečnú evakuáciu osôb chránenou únikovou cestou.

Fakty:

nižšia váha celej konštrukcievylepšené termoizolačné vlastnosti

bezbariérový prah s prerušeným tepelným mostom

umožňuje ľahké pripojenie k iným systémom izool®, je vhodný do interiéru aj exteriéru

systémové vložky z minerálnej vlny v prípade požiaru chránia konštrukciu pred nepriaznivými účinkami vysokých teplôt

tepelná izolácia 0,9 (W/m²K)

stavebná šírka 78 mm

požiarna odolnosť EI30 a EI60