Okná AT 790 SI

Systém pre okná AT 790 SI ponúka vysokú úroveň bezpečnosti, pretože už zohľadňuje špecifikácie budúcich noriem pre tepelnú a zvukovú izoláciu, ako aj vysoké požiadavky na energeticky efektívnu výstavbu. S profilovými systémami AKOTHERM, navrhnuté pre budúcnosť, je možné realizovať inovatívne projekty.

Technické vlastnosti:

Stavebná hĺbka

Rám 90 mm, krídlo 100 mm, priečky 90 mm

Zvuková izolácia

podľa EN ISO 10140-1: Rw = do 47dB

Zasklenie

32 až 70 mm

Prestup tepla

podľa EN ISO 10077-2: Uf = do 0,63 W / (m² K)


Vzduchová priepustnosť

podľa EN 12207: Trieda 4

Odolnosť proti vlámaniu

až RC3

Tesnosť proti hnanému dažďu

podľa EN 12208: do triedy E 1200

Označenie CE

podľa EN 14351-1: možno vykonať

Rezy profilom:

Referenčné stavby: