Opravné fixky

Krycia farba pre interiér aj exteriér

Kanten fix PLUS

Krycia farba pre interiér aj exteriér k okamžitému použitiu, bez nutnosti ďalšieho riedenia na drevo, PVC a kov. Hlavné použitie na zafarbenie hrán a drážok fóliovaných povrchov, alebo na vykreslenie jemných aj širokých ozdobných čiar a línií (kresby dreva).
Ideálne pre zatieranie špár, ktoré vznikajú pri zváraní plastových, fóliovaných okenných profiloch (odtiene Renolit, RAL a ďalšie).

kód. produktu:  FX. číslo dekoru, napr. FX.2178007 - nussbaum (orech),  FX.2052089 - eiche dunkell (tmavý dub)

Návod na použitie

  1. Miesta určené k farbeniu musia byť suché, zbavené prachu a mastnoty. Fixku s farebnou náplňou pevne uchopte do ruky a za počuteľného zvuku miešacích guličiek, pretrepte 10 až 20 sekúnd. Odstráňte uzáver tak, aby kresliaci hrot smeroval na hor.
  2. Vyrovnanie tlaku vo fixke - palcom a ukazovákom stlačte fixku na vyznačenom mieste.Tým sa otvorí ventil, ktorým môže unikať pretlak spôsobený teplom ruky pri kreslení, čo zamedzuje vzniku fľakov.
  3. Regulovanie množstva farby - fixku s farbiacim hrotom otočte smerom dolu a pod primeraným tlakom nechajte farbu natiecť do kresliaceho hrotu. Fixku však netlačte príliš dlho, aby nedošlo k preplneniu kresliaceho hrotu farbou a zároveň aj nežiaducich fľakov. Skúšobne si vyskúšajte niekoľko ťahov fixkou, aby ste získali cit pre presné dopumpovávanie množstva farby.
  4. Nanášanie farby - kreslite rovnomernými ťahmi bez zastavovania a pri úbytku farby opätovne ľahko stlačte fixku. Aplikovať pri teplote 18-20 °C. Stálosť farby je zaručená len pri dostatočnom množstve nanesenia. Jednotlivé nánosy musia byť viditeľne mokré. Mokrá kresba vypadá svetlejšia, ako kresba zaschnutá. Upchatý hrot prebrúste brúsnym papierom zrnitosti 400, alebo vymeňte. V zadnej časti fixky sú dva náhradné hroty. Žltý, guľatý- pre drážky a hrany (široké ťahy). Biely, špicatý- pre jemné štruktúrne kresby.