Dvere AT 600

Pohľadové šírky profilov sú zachované ako pri systémoch AT 730 HI-S / AT 740 SI, čo zabezpečuje jednotný vzhľad. Systém AT 600 je ideálny pre vnútorné použitie. Väčšinu požadovaného príslušenstva je možné použiť spôsobom, ktorý je kompatibilný so systémami AT 730 HI-S / AT 740 SI. Vaše skladové zásoby tak budú minimálne.

Technické vlastnosti:

Stavebná hĺbka

Rám 60 mm, krídlo 60 mm, priečky 60 mm

Prestup tepla

podľa EN ISO 10077-2: Uf = do 1,9 W / (m² K)

Zasklenie

4 mm až 42 mm

Odolnosť proti vlámaniu

do RC2

Kompatibilné systémy

Systém posuvných dverí AT 200

Rezy profilom:

Referenčné stavby: