Protipožiarne systémy

Protipožiarne a dymotesniace systémy Akotherm®  umožňujú minimalizovať zadymenie priestoru, prestup tepla a jedovatých plynov ako aj vznietenie horľavých materiálov na požiarom nezaťaženej strane. Umožňujú tak bezpečnú evakuáciu osôb chránenou únikovou cestou.

Ponúkame Vám šesť typov protipožiarnych a dymotesniacich profilových systémov:

Dokonalá protipožiarna odolnosť

Protipožiarne okná a dvere sú charakteristické požiarnou odolnosťou, čo znamená, že odolávajú požiaru určitým spôsobom a určitý čas. Protipožiarne systémy Akotherm® sa vyznačujú vynikajúcou celistvosťou, izoláciou a minimálnym tepelným tokom (tzv. tepelnou radiáciou).