Výplne

Myšlienka stanovuje rozsah

COSMO WEISS

Myšlienka vyrábať ľahké sendvičové konštrukcie nie je nová. Firma Weiss Chemie Technik GmbH & Co.KG ju ale rozvinuli inovatívne a razantne. Na základe nízkej hmotnosti, konštrukčnej pevnosti a rôznych možností povrchovej úpravy a konštrukčného prevedenia sa otvárajú stále nové trhy a oblasti použitia pre prvky Cosmo Tech. Vývojom nových výrobkov, ďalším vývojom existujúcich výrobkov, technologickou kompetenciou a servisom orientovaným na používateľa sa firma podieľala na vytvorení trhu a významne ho aj ovplyvnili.

Využitie sendvičových panelov:

 • výplne dvier a okien
 • výplne priemyselných brán
 • prvky tvoriace priečku
 • tepelná nadstavba automobilov

Zloženie sendvičových výplní:

PVC/XPS/PVC - jadro tvorí extrudovaný polystyrén, ktorý je pokrytý z oboch strán PVC doskami 1,3 alebo 1,5 mm hrubými. Na povrchu sa nachádza ochranná fólia.

 • HPL/XPS/HPL - jadro tvorí extrudovaný polystyrén, ktorý je pokrytý z oboch strán HPL doskou (vysokopevnostný laminát), dosky majú hrúbku 2mm a sú obalené ochrannou fóliou. Možnost výberu dekorov podľa vzorkovníka RENOLIT, HORNSCHUCH, COVA - jednostranne alebo obojstranne laminované

Štandardný skladový program sendvičových výplní:

 • PVC biela (podobná ako 9016) , Golden oak (2178001), Nussbaum (2178007), Mahagon (2097013)
 • Sapeli (2065021), Anthrazitgrau (701605), Schokobraun (887505), Irish oak (3211005)
 • Macore (31620002), Mooreiche (3167004), Rustic cherry (3214007), Soft cherry (3214009)
 • Streifen douglasie (3152009), Winchester (49240), Black cherry (3202001),

Skladové rozmery:

 • PVC/XPS/PVC biely sendvič : 3000x2000x24mm
 • HPL/XPS/HPL sendvič-jednostranná a obojstranná laminácia: 3050x1150x24mm a 2150x900x24mm

  *po dohode vieme skladový program rozšíriť podľa potrieb zákazníka

ZOPTIMALIZUJTE SVOJ ČAS A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY!!

Svojím zákazníkom ponúkame NÁREZ SENDVIČOVÝCH DOSIEK na mieru podľa požiadaviek.

Technické informácie:

HPL/XPS/HPL

Hrúbka HPL

2,0 mm

2,0 mm

2,0 mm

2,0 mm

2,0 mm

Hrúbka XPS

16 mm

20 mm

26 mm

33 mm

36 mm

Hrúbka spolu

20 mm

24 mm

30 mm

33 mm

40 mm

Uw

1,36 W/m²·K

1,14 W/m²·K

0,92 W/m²·K

0,84 W/m²·K

0,70 W/m²·K

Hmotnosť

6,7 Kg/m²

6,8 Kg/m²

7,0 Kg/m²

7,1 Kg/m²

7,3 Kg/m²

HPL je nárazuvzdorná podľa DIN EN 438/2

HPL je odolná voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom

Mechanická odolnosť HPL: odolná voči oderu, nárazu a poškriabaniu

HPL je chemicky odolná proti organickým rozpúšťadlám, slabým Kyselinám a zásadám, benzínu, nafte, odolná voči baktériám a plesniam

Hustota XPS: 32Kg/m³

Pevnosť v tlaku XPS: 0,30N/mm² podľa DIN 53421

XPS neprepúšťa vlhkosť

Technické informácie:

PVC/XPS/PVC

Hrúbka PVC

2,0 mm

2,0 mm

2,0 mm

2,0 mm

2,0 mm

2,0 mm

Hrúbka XPS

13 mm

16 mm

20 mm

26 mm

30 mm

45 mm

Hrúbka spolu

17 mm

20 mm

24 mm

30 mm

34 mm

49 mm

Uw

1,55 W/m²·K

1,34 W/m²·K

0,13 W/m²·K

0,91 W/m²·K

0,81 W/m²·K

0,57 W/m²·K

Hmotnosť

6,8 Kg/m²

6,9 Kg/m²

7,0 Kg/m²

7,2 Kg/m²

7,3 Kg/m²

7,8 Kg/m²

PVC je odolné voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom

Hustota XPS: 32Kg/m³

Pevnosť v tlaku XPS: 0,30N/mm² podľa DIN 53421

XPS neprepúšťa vlhkosť

Prečo by Ste si mali vybrať PVC a nie PPC? Tu sú hlavné dôvody:

Technické porovnanie PVC verzus PPC

Pri tomto porovnaní nám boli predložené PPC vzorky z rôznych európskych trhov. Pritom sa ukázali výrazné kvalitatívne rozdiely, hoci tieto je možné označiť rovnako.

Preverované oblasti

Možnosti použitia

Únosnosť pre životné prostredie

Lepiteľnosť

Odolnosť voči poveternostným vplyvom

Odolnosť voči poškriabaniu

Stálosť laku

Správanie sa materiálu pri požiari

Fyzikálne vlastnosti

Pozn.: Údaje sa vzťahujú vždy na najnižšiu a najvyššiu nameranú hodnotu.

VŠEOBECNÉ

PVC

PPC

Možnosti použitia

Okenné profily, krycie vrstvy sendvičových elementov

Okenné profily, krycie vrstvy sendvičových elementov

Materiálové zložky

Polyvinylchlorid

Polypropylén kopolymér, vysoko plnený základný materiál (30-54% CaCO3=krieda)

Odolnosť voči poveternostným vplyvom

43% podiel ropy, 57% výťažok z tuzemskej kamennej soli. Šetrenie energetických zdrojov

Polypropylén sa vyrába z (ťažkého benzínu) nafta ako základná látka (100% surová ropa)

Lepiteľnosť

Dá sa lepiť a zvárať, Jednoduchá realizácia opráv alebo zmien je možná. Veľmi dobrá vlastnosť: Studené zváranie pomocou COSMO SL-660.110 je možné jednoduchým spôsobom. Toto praktické použitie hovorí za PVC

Je možné len veľmi nákladné predbežné ošetrenie. Je potrebné špeciálne lepidlo Polypropylén má na základe svojho nepolárneho charakteru veľmi nízke povrchové napätie.

Správanie sa pri požiari

B1 - ťažko zápalný materiál podľa DIN 4102-1. Samozahasiteľný. Vysoký podiel nehorľavých anorganických látok, nízka požiarna záťaž. V prípade požiaru je PVC ľahšie možné odstupňovať ako PPC.

B2 - normálne zápalný podľa DIN 4102. Odkvapkáva. B1 je možný iba pridaním protiplameňových aditív na úkor UV stability („princíp buď / alebo" ).

Pozn.: Ako sendvičový prvok dosahujú tak polypropylén karbonátové ako aj PVC prvky maximálne hodnotu B2.

Prípad požiaru: Vždy vznikajú, nezávisle od materiálu, toxické plyny (90% všetkých smrteľných prípadov
je spôsobených kysličníkom uhoľnatým).

POVRCH

PVC

PPC

Odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu

Odolnosť voči poveternostným vplyvom je lepšia ako stanovuje norma pre PVC profily  (DIN 12608). Element a profil sú rovnakého typu a zmeny farby nie sú nápadné. Netvoria sa praskliny. Nedochádza k vymývaniu.

Zmeny pri pôsobení poveternostných vplyvov, opticky vzniká rozdiel. Je tendencia k tvorbe prasklín. Vymývanie vplyvom kyslých dažďov je možné. Odolnosť voči UV žiareniu je možné zlepšiť len na úkor ochrany proti plameňom. Podnet na zamyslenie: Prečo ešte neexistujú žiadne okenné profily z PPC?

Odolnosť voči poškriabaniu

Vyššia tvrdosť materiálu (80 Shore D), preto nie je citlivý na poškriabanie. Tvrdosť podľa Buchholzovej stupnice = 91

videntne nižšia tvrdosť materiálu (57-70 Shore D), preto je citlivejší na poškriabanie. Tvrdosť podľa Buchholzovej stupnice = 63 - 77

Stálosť laku

Teplota mäknutia je 78°C - 80°C (Vicat B).

Teplota mäknutia je podľa predloženej vzorky / receptúry medzi 70°C a 78°C (Vicat B). Je nižšia ako pri PVC,  t.j. deformácie vplyvom teploty môžu vzniknúť skôr.

Fyzikálne vlastnosti

PVC

PPC

Lineárny koeficient rozťažnosti

O 60% nižší ako polypropylén a je iba 0,7 mm na meter na 10°C.

S 2 mm na meter na 10°C je viac ako dvojnásobne tak veľký ako pri PVC.

E-Modul

> 3.000 N/mm². Táto hodnota je o to väčšia, o čo väčší odpor pôsobí proti jeho zdeformovaniu.

≥ 2.000 N/mm²

Odolnosť voči úderu

Neláme sa. Nedá sa rozoznať žiadny rozdiel medzi  pádom gule pri izbovej teplote a pri teplote -5°C, zdeformovanie v chlade je o niečo nižšie

Už od povrchovej teploty -5°C sa výsledky rôznych vzoriek odlišujú - od ľahkej deformácie až po lom   v dôsledku  skrehnutia.