AT 840

Rám a krídlo sú riešené ako viackomorový profil. Pokosy sú navzájom spojené pomocou rohových konzol, ktoré je možné pripnúť. Ďalšou výhodou tohto systému je rýchle a efektívne spracovanie a celoobvodový profil rámu zaisťuje aj veľmi malé množstvo odpadu. Krídlo sa otáčaním kľučky odsunie od rámu a rovnobežne s ňou sa vysunie. Celoobvodové dorazové tesnenia v ráme a krídle zaisťujú maximálnu tesnosť pri náporovom daždi a búrke, ako aj pri zvýšenej hlukovej záťaži, akou je napríklad hluk z dopravy. Systém dosahuje najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti. V závislosti od použitého zasklenia je možné dosiahnuť hodnoty Uw < 1,0 W/(m²K).V tomto systéme je možné použiť posuvné kovanie Roto Patio Inowa. Posuvný systém AT 840 je kompatibilný s ostatnými systémami AKOTHERM.

Technické vlastnosti:

Stavebná hĺbka

Rám do 170 mm, krídlo do 75 mm

Zvuková izolácia

DIN EN ISO 10140-1: do Rw = 46 dB

Zasklenie

do 56 mm

Odolnosť proti nárazom

EN 13049, trieda 4

Vzduchová priepustnosť

EN 12207, trieda 4

Mechanické zaťaženie

EN 13115, trieda 4

Odolnosť voči zaťaženiu vetrom

EN 12210: trieda C3 / B4

Hmotnosť krídla

do 200 kg

Tesnosť proti hnanému dažďu

EN 12208: do triedy E900

Odolnosť proti vlámaniu

RC 2

Prestup tepla

DIN EN ISO 10077-1: Uw = do 1,0 W / (m² K)

Rezy profilom:

Referenčné stavby: