Technické, platobné a dodacie podmienky

Súbor na stiahnutie:

Technicke-dodacie-a-platobne-podmienky-laminacie-2020.pdf

Technické podmienky

- typ profilov a spôsob laminácie musí byť vopred odsúhlasený obchodným zástupcom spoločnosti TOZAN EU, a.s.,  Kontakt nájdete na web stránke http://www.tozan.eu/o-nas/kontakt/ , v záložke Profily PVC/výstuže. K objednávke laminácie je potrebné dodať technické výkresy profilov, s vyznačením požadovanej plochy laminovania

- profily určené na lamináciu musia byť uložené v paletách (drevených alebo kovových),určených na tento druh tovaru zodpovedajúcich nárokom na dopravu, aby sa zabránilo ich poškodeniu prepravou, prípadne ich poškodeniu iným spôsobom pri preprave (napr.manipulácia a podobne). Ak zákazník nedodá profily zabalené v UV fólií (podľa štandardov výrobcov PVC/AL profilov) nezodpovedáme za možnú zmenu tvaru profilu (ohnutie profilu)

- profily nesmú byť znečistené a poškodené
- z každého profilu je potrebné dodaťminimálne 2 m na nastavenie stroja  

- profily určené na lamináciu musia byť uskladnené v našej výrobnej hale minimálne 24 hod.pred laminovaním a 48 hod. po laminovaní. V opačnom prípade spoločnosť TOZAN EU, a.s., neposkytuje záruku na lamináciu. Výrobný sklad laminácie má nastavenúteplotu vzduchu na min 21°C a vlhkosť vzduchu 50-60%. Toto sú podmienky prezabezpečenie vyzretia laminácie

- maximálna šírka laminovanej plochy je 300mm (šírka fólie už aj so zahnutím)

- začiatky a konce tyčí musia byť zrezané do pravého uhla.Nakoľko každý z výrobcov profilovmá iný postup pri ich výrobe, respektíve krátení, nie je zaručené, že laminácia bude nazačiatkoch a koncoch tyčí doliehať správne. Preto odporúčame z každého profilu z obochstrán odpíliť po 2 cm pred jeho ďalším spracovaním

- povrchové napätie profilov musí byť od 32 až do 34 DYN/cm. V opačnom prípade nie je zaručená priľnavosť fólie k profilu. V prípade nedodržania povrchového napätia profilu nenesie spoločnosť TOZAN EU, a.s., zodpovednosť za priľnavosť fólie k profilu

- hliníkové a oceľové profily musia mať povrchovú úpravu laminovaných častí v nástreku RAL

- laminované profily môžu byť ohýbané minimálne po 14-tich dňoch od laminácie

Dodacie podmienky

- je možné objednať si akúkoľvek farbu zo vzorkovníka Tozan EU, a.s.,  V prípade požiadavky inej farby zo  vzorkovníkov RENOLIT a HORNSCHUCH, budú cena a termín dodania riešené so zákazníkom individuálne prostredníctvom obchodného zástupcu

- minimálne účtované množstvo laminovaného profilu je 6 m

- akceptujeme výhradne objednávky v emailovej forme prostredníctvom objednávkového formulára spoločnosti TOZAN EU, a.s., ktorý je dostupný na web stránke http://www.tozan.eu/o-nas/na-stiahnutie/-

- farba laminácie musí byť označená čísloma názvom podľa vzorkovníka TOZAN EU, a.s. Špeciálne požiadavky je potrebné vopred odsúhlasiť so zákazníckym servisom, prípadne obchodným zástupcom

- prijaté objednávky budú spracované do 2 pracovných dní od prijatia objednávky (netýka sa farieb, ktoré nie sú zahrnuté v našom vzorkovníku TOZAN EU, a.s.)

- následne zákazníkovi e-mailom zašleme potvrdenie prijatej objednávky, ktoré je povinný si skontrolovať

- termín dodania štandardných farieb podľa vzorkovníka TOZAN EU, a.s., je 10 pracovných dní od fyzickej dodávky profilov určených na lamináciu

- termín dodania neštandardných farieb podľa vzorkovníka TOZAN EU, a.s., je 15-20 dní od fyzickej dodávky profilov určených na lamináciu. Presný termín dodania závisí od dostupnosti zvolenej fólie a po dohode s obchodným zástupcom

- zákazník je povinný do 2 dní od dodania tovaru skontrolovať dodaný tovar s dodacím listom. V prípade zistenia nezrovnalostí je potrebné kontaktovať zákaznícky servis s reklamáciou. Po uplynutí tejto lehoty, nevzniká zákazníkovi nárok prípadnej reklamácie na poškodené profily (lamináciu), alebo chýbajúci tovar

- v prípade reklamácie je zákazník povinný vyplniť reklamačný formulár umiestnený na webovej stránke http://www.tozan.eu/data/tozan.eu/documents/Reklamacny-protokol_1458286961.xlsx

Platobné podmienky

- splatnosť faktúr je stanovená na základe dohody s obchodným zástupcom, ktorá je v písomnej forme (cenová ponuka)

- cena dopravy a mýta je stanovená na základe dohody s obchodným zástupcom, ktorá je v písomnej forme (cenová ponuka)

- ceny sa vzťahujú na všetky farby zovzorkovníka TOZAN EU, a.s. (Zoznam farieb viď Príloha č. X). Vzorkovník farieb je možné si objednať na úseku laminácie (zákazníckom servise) laminacia@tozan.eu