Pečať kvalitných okien

Certifikát Pečať kvalitných okien vydáva firma TOZAN EU, a. s. jednotlivým členom združenia Revolučné okná po splnení podmienok certifikácie.  Po udelení certifikátu naďalej pravidelne a odborne kontroluje dodržiavanie všetkých kritérií.

Garantujeme, že okná s týmto certifikátom pochádzajú od slovenských výrobcov s dlhoročnou tradíciou, kvalitou, záručným a pozáručným servisom.

„Pečať kvalitných okien“ môžu používať iba slovenskí výrobcovia a predajcovia okien a dverí z profilového systému Salamander a Brugmann, ktorí majú všetky platné certifikáty, ktoré požaduje legislatíva a udeľujú ich certifikačné autority Slovenskej republiky a zároveň spĺňajú všetky kvalitatívne podmienky stanovené „Pečaťou kvalitných okien“ pri výrobe, montáži, záruke a servise okien a dverí.​ Dlhoročné pôsobenie, skúsenosti, globálny pohľad a profesionálny tím odborníkov na slovenskom trhu s oknami a dverami, oprávňuje firmu TOZAN EU, a.s. vydávať a povoliť používanie  certifikátu PEČAŤ KVALITNÝCH OKIEN jednotlivým členom Revolučných okien na základe nižšie uvedených podmienok.  Po udelení pečate kvality je dodržiavanie všetkých kritérií ďalej pravidelne kontrolované odbornými pracovníkmi firmy TOZAN EU, a.s.

Hlavným cieľom certifikácie Pečať kvalitných okien je:

- pomôcť konečnému zákazníkovi pri výbere kvalitných produktov

- bezvýhradne podporovať slovenských výrobcov a presadzovať ich záujmy

- odlíšiť slovenské firmy od zahraničných

- poskytnúť konkurenčnú výhodu domácemu prostrediu