AT 500 CS

Systémová fasáda AT 500 CS je určená pre veľké presklené fasády a má pohľadovú šírku stĺpika 50 mm. S rôznymi profilmi stĺpikov a priečnikov môžete splniť najrôznejšie požiadavky a možno použiť aj rôzne vkladacie prvky, ako sú dvere alebo vyčnievajúce výklopné okná. To vám umožní integrovať všetky možnosti otvárania do fasády, niektoré z nich s lesklým skleneným vzhľadom.

Technické vlastnosti:

Stavebná hĺbka

stĺpiky od 45 do 188 mm, priečniky od 32 do 195 mm

Odolnosť proti nárazom

podľa EN 14019: E5/I5

Zasklenie

34 mm až 50 mm

Zvuková izolácia

DIN EN ISO 10140 Časť 1: Rw = do 35 dB

Hmotnosť sklenenej tabule

do 650 kg


Prestup tepla

podľa EN ISO 10077-2: Uf = do 0,8 W / (m² K)

Vzduchová priepustnosť

podľa EN 12152: Trieda AE

Označenie CE

podľa EN 13830: možno vykonať

Tesnosť proti hnanému dažďu

podľa EN 12154: Trieda RE 1200

Rezy profilom:

Referenčné stavby: