PUR lepidlá (1-zložkové)

PU-100.110.

Jednozložkové PUR montážne lepidlo

Extra silné profesionálne montážne lepidlo s mimoriadne rýchlou reakčnou dobou na spoľahlivé a trvácne spoje pri konštruktívne pevných lepených spojoch.

PU-100.250.

Jednozložkové PUR montážne lepidlo

Montážne lepidlo na báze PUR s obzvlášť rýchlou reakčnou dobou a  širokým spektrom materiálov, ktoré je možné lepiť.

PU-100.200.

Jednozložkové PUR montážne lepidlo

Ťažko zápalné, univerzálne použiteľné montážne lepidlo s  rýchlym vytvrdnutím a veľmi vysokou pevnosťou.

PU-180.150.

Jednozložkové PUR montážne lepidlo

Priehľadné PUR konštrukčné lepidlo s dobrou pevnosťou a stálosťou lepenej škáry voči teplote.

PU-190.110.

Jednozložkové PUR montážne lepidlo

Vláknami zosilnené lepidlo na extrémne vysoké,húževnaté pevné spoje.

PU-180.120.

Jednozložkové PUR lepidlo

Jednozložkové lepidlo na PUR báze s dlhodobo vytvoreným povlakom.

PU-180.130.

Jednozložkové PUR montážne lepidlo

Jednozložkové PUR lepidlo na zlepenie hliníkových  rohových uholníkov v konštrukcii hliníkových okien a dverí ako aj na najrôznejšie konštrukčné a montážne lepené spoje.

PU-100.240.

Jednozložkové PUR montážne lepidlo

Montážne lepidlo na vypĺňanie špár s dlhou dobou otvorenia pre použitie v oblasti  lepenia špár.

COSMOPUR K4-1649D

Jednozložkové PUR lepidlo

Jednozložkové PUR lepidlo na vypĺňanie špár spevnou lepenou špárou a s obzvlášť dlhou dobou otvorenia, pre mnohoraké použitie v oblasti lepenia špár.

PU-160.110.

Jednozložkové PUR lepidlo

Silné, tekuté konštrukčné lepidlo s pevnou lepenou špárou na lepenie rôznych povrchov materiálov.

PU-160.120.

Jednozložkové PUR lepidlo

Silné, tekuté konštrukčné lepidlo s obzvlášť dlhou dobou otvorenia a pevnou lepenou špárou.

PU-160.180.

Jednozložkové PUR lepidlo

Tekuté jednozložkové PUR lepidlo s pevnou elastickou lepenou špárou a obzvlášť priaznivou dobou otvorenia na lepenie plôch mnohých priemyselných aplikácií.

PU-160.190.

Jednozložkové PUR lepidlo

Tekuté konštrukčné lepidlo s pevnou lepenou špárou, s ktorým sa dajú realizovať obzvlášť krátke doby pritlačenia.

PU-125.110.

Jednozložkové PUR lepidlo

Pevné lepidlo na plochy, ktoré je ťažko vznetlivévo vytvrdnutom stave.  

PU-100.120.

Jednozložkové lepidlo na utesnenie pásov parozábrany na strechu

Patentované lepidlo na utesnenie a zalepenie presahov a pripojení na kostru stavby proti prepúšťaniu vzduchu a dažďovej vody na spodnej časti strechy, na stropných podhľadoch a na pásoch parozábrany v súlade s predpismi na úsporu energie z roku 2009.

PU-160.230.

Jednozložková tesniaca hmota

Tekuté lepidlo na dosiahnutie „zastrešenia, ktoré je chránené proti dažďovej vode“.