Laminácia

Náš cieľ je jasný - rýchlo a kvalitne uspokojiť potreby zákazníka

V zmysle našej firemnej filozofie kvalitne a rýchlo uspokojiť potreby zákazníka, ponúka spoločnosť TOZAN, a.s.,  svojím partnerom laminovanie plastových a AL povrchov. Aj v tejto sfére sa snažíme zaujať významné  miesto a byť o krok vpred pred konkurenciou. Preto sme sa rozhodli  spolupracovať s popredným výrobcom a zakúpili sme špičkové laminovacie zariadenie od spoločnosti W.P.R. srl. Našou technológiou prispievame k ochrane životného prostredia a preto ako jediný používame ekologický primer na ekologickej báze bez dichlórmetánu.

Na laminovacích linkách našej spoločnosti pracuje odborne vyškolený personál  schopný prispôsobovať sa tým najnáročnejším požiadavkám zákazníka. Kvalitu nášho pracovného kolektívu sa snažíme udržiavať na vysokej úrovni pravidelnými školeniami a osvojovaním si nových výrobno-technických postupov. Laminujeme PVC a AL profily  s 2 až 3 vrstvovými  PVC a akrylátovými fóliami od renomovaných dodávateľov RENOLIT a HORNSCHUCH, odolnými voči poveternostným vplyvom, silnému UV žiareniu, ako aj teplotným rozdielom, čo zaručuje farebnú stálosť laminovaného profilu.

Partneri: