Disperzné lepidlá

DS-410.110.

Jednozložkové lepidlo na utesnenie parotesných zábran

Lepidlo na utesnenie  so širokým spektrom materiálov, ktoré je možné lepiť pre vzduchotesné zlepenie parotesných zábran.

DS-430.110.

Jednozložkové lepidlo na utesnenie parotesných zábran

Voľne charakterizovateľné lepidlo na utesnenie  so širokým spektrom materiálov, ktoré je možné lepiť pre vzduchotesné zlepenie parotesných zábran.

DS-420.110.

Jednozložkové montážne lepidlo na utesnenie 

Univerzálne použiteľné lepidlo na utesnenie bez rozpúšťadiel, prevažne používané na lepenie tesniacich pások na okenné špáry na profiloch rámov na stenách okien a dverí podľa RAL montáže.

DS-400.110.

Jednozložkový D3 disperzný glej

So strednou viskozitou, vode odolný jednozložkový D3 glej na okná.

DS-400.130.

Jednozložkový D4 disperzný glej

Nízko viskózny, vode odolný jednozložkový D4 glej.

DS-400.150.

Jednozložkový glej na parapetné dosky a glej na dyhu

Vysoko viskózny, vode odolný D2 glej na parapetné dosky a glej na dyhu.