Otvárače okien Newton F7

Inovačný systém otvárania: 

- nové nastavovacie zariadenie na zvýšenie otváracej sily.

Univerzálny:

 aplikovateľný na všetky materiály, vďaka jednoduchému upevňovaciemu systému a jeho zmenšeným rozmerom. 

- použiteľný na okná a dvere so šírkou až do 1,5 m a výškou až do 1,6 m.

Robustný:

- jeho nosnosť je 80 kg a umožňuje otvorenie do 220 mm.

Technické vlastnosti