LD701 Štrukturálny akryl

Popis

Plastoelastický disperzný akrylátový tmel, ktorého štruktúra odpovedá vzhľadu omietky. Veľmi vhodný pre opravu a zlepšenie vzhľadu štrukturálnych a trených omietok v interiéri. Možno použiť pre utesnenie škár a trhlín v murive, pórobetóne, kameni a omietke. Nie je  vhodný pre aplikáciu do dilatačných škár.

Aplikácia od +5 °C do +40 °C.

Farba

biela

Balenie

310 ml - kartuša
12 mesiacov - doba skladovania

Prednosti

  • bez zápachu
  • štruktúrou povrchu odpovedá omietke
  • dobrá priľnavosť na väčšinu stavebných materiálov
  • pretierateľný