AT 750 HS

Rámy a krídla systému AT 750 HS sú riešené ako viackomorové profily. Pokosy sú navzájom spojené pomocou rohových konzol, ktoré je možné pripnúť. Systém dosahuje najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti, takže (v závislosti od použitého zasklenia a veľkosti) môžete dosiahnuť hodnoty Ud <1,0 W/(m²K).

Ďalšou výhodou tohto systému je rýchle a efektívne spracovanie. Použiť môžete všetky zdvižno-posuvné kovanie od známych výrobcov do maximálnej hmotnosti krídla 250 kg, so špeciálnym kovaním dokonca až do 400 kg. Zdvižno-posuvný systém AT 750 HS je kompatibilný s ostatnými systémami AKOTHERM.

Technické vlastnosti:

Stavebná hĺbka

Rám do 134 mm, krídlo do 60 mm, priečky 60 mm

Prestup tepla

podľa EN 12412-2: Uf = do 2,5 W / (m² K)2

Zasklenie

20 mm až 48 mm

Odolnosť proti vlámaniu

do RC2

Vzduchová priepustnosť

podľa EN 12207: Trieda 4

Zvuková izolácia

DIN EN ISO 10140-1: do Rw = 42 dB

Tesnosť proti hnanému dažďu

podľa EN 12208: do triedy E750

Bezbariérový prechod

podľa DIN 18025-2: možno vykonať

Rezy profilom:

Referenčné stavby: