AS2750

Automatický zámok uzamykateľný kľúčom

Uzáver AS 2750 s tromi strelkami, kde je jedna hlavná strelka a dve odpružené strelky Softlock - vo vedľajších krabiciach zámku  - je neustále trojnásobne fixovaný. Tento viacbodový uzáver AS 2750 tak chráni proti deformácii dverí a ponúka vysokú základnú bezpečnosť aj v neuzamknutom stave. Po uzamknutí kľúčom ponúka kombinácia masívnych otočných hákov a streliek, vrátane hlavnej strelky s ochranou proti prerezaniu, veľkú odolnosť proti vypáčeniu a vysadeniu dverí. Silno priťahujúci a ľahko ovládateľný prevod sa stará aj pri silnom zaťažení ťah/tlak o optimálnu tesnosť uzatvorenia rovnako tak, ako aj o tepelnú a protihlukovú ochranu.

Prehľad všetkých výhod:

  • po uzatvorení dverí automaticky pritlačí krídlo k rámu v troch miestach, čo zvyšuje tesnosť zatvorených dverí a súčasne zabraňuje ich deformácií
  • po zatvorení dverí je krídlo k rámu pritláčané strelkou hlavného zámku a prídavnými kolíkovými strelkami, ktoré sú umiestnené nad a pod hlavnou krabicou zámku.
  • Kolíkové strelky sú skosené z oboch strán, vďaka čomu ľahko a spoľahlivo zapadnú do protikusov
  • po uzamknutí kľúčom sa vysunú dva háky, ktoré zvyšujú odolnosť voči vlámaniu
  • zámok tak zaistí dvere až v 6 bodoch naraz
  • háky sú blokované proti spätnému zasunutiu a svojim tvarom zabraňujú roztiahnutiu krídla od rámu
  • háky sa vysúvajú zdola nahor a pri pokuse o násilné vysadenie krídla sa ešte viac zasunú do protikusov a účinne zabránia vysadeniu krídla
  • optimálny prítlak zabraňuje prievanu, znižuje možnosť deformácie krídla, znižuje prienik hluku z vonkajšieho prostredia a šetrí energiu na vykurovanie.