OL 90 N

Hore uložený otvárač okien a nadsvetlíkov s plochým tvarom a šírkou otvorenia 170 mm

Otvárač okien a nadsvetlíkov používaný na zvislo osadených oknách pravouhlého tvaru, otváraných smerom do vnútra, so sklápacími/vyklápacími, otočnými a kývacími krídlami zhotovenými z dreva, plastu alebo kovu.

V ponuke sú aj riešenia pre špeciálne tvary, napr. pre okná šikmého alebo trojuholníkového tvaru a okna s kruhovým a nízkym plochým oblúkom.

Otvárač okien a nadsvetlíkov GEZE OL 90 N splňuje vysoké požiadavky cieľov ochrany akosti RAL a požiadavky vysokej úrovne akosti RAL.

GEZE OL 90 N pre okná pravouhlého tvaru

 

 • Otvárač OL 90 N dosiahne u všetkých výšok krídiel plnú šírku otvorenia 170 mm
 • Vďaka plochému tvaru konštrukcie vyžadujú nožnice i tyčové tiahla zvodu len málo miesta nad okenným krídlom a po jeho bočnej strane
 • Montáž uľahčujú konštrukčné diely zmontované vopred, nožnice a tiahla sa montujú z predu
 • Nepresnosti dorazu sa automaticky vyrovnávajú prostredníctvom nastavenia prítlaku, upevňovacie skrutky nie sú vidieť, neprerušia sa tak čisto vedená obrysová línia otvárača OL 90 N
 • Uzamykanie v nožniciach zabezpečuje bezpečné a spoľahlivé zablokovanie krídla
 • Jednoduché vyvedenie nožníc pomocou vypínacieho tlačítka umožňuje čistenie okien z vnútra aj z vonku

GEZE OL 90 N pre okná šikmého tvaru

 • Otvárač OL 90 N dosiahne u všetkých výšok krídiel otvorenie 170mm
 • Vďaka plochému tvaru konštrukcie vyžadujú nožnice i tyčové tiahla zvodu iba málo miesta nad okenným krídlom a po jeho bočnej strane
 • Montáž uľahčujú konštrukčné diely vopred zmontované, nožnice a tiahla sa montujú z predu. Nepresnosti dorazu sa automaticky vyrovnávajú prostredníctvom nastavenia prítlaku. Upevňovacie skrutky nie sú vidieť.
 • Uzamykanie v nožniciach zabezpečuje bezpečné a spoľahlivé zablokovanie krídla
 • Jednoduché vyvesenie nožníc pomocou vypínacieho tlačítka umožňuje čistenie okien z vnútra i z vonka

GEZE OL 90 N pre okná trojuholníkového tvaru

Hore uložený otvárač okien a nadsvetlíkov s plochým tvarom pre okná trojuholníkového tvaru so šírkou otvorenia 170 mm

 

Oblasť použitia

 • Pre zvislo osedené sklápacie/vyklápacie krídla z dreva, plastu alebo kovu otvárané smerom do vnútra
 • S výškami presahu 0-25 mm
 • Maximálna hmotnosť krídla 80 kg
 • Na každé okno môžu byť namontované iba jedny nožnice
 • U krídel so šírkou 1000 mm a viac sa doporučuje prídavné uzamykanie

 

 

GEZE OL 90 N pre okná s kruhovým a s nízkym plochým oblúkom

Hore uložený otvárač okien a nadsvetlíkov s plochým tvarom pre okná s kruhovým a s nízkym plochým oblúkom so šírkou otvorenia 170 mm

Oblasť použitia

 • Pre zvislo osadené sklápacie/vyklápacie krídla otvárané smerom do vnútra na drevenných, plastových alebo kovových oknách s kruhovým alebo s nízkym plochým oblúkom
 • S výškami presahu 0-25 mm
 • Maximálna hmotnosť krídla 80 kg

GEZE OL 90 N pre vyklápacie okná smerom von

Otvárač okien a nadsvetlíkov s plochým tvarom a uzamykaním zabraňujúcim vlúpaniu

Oblasť použitia

 • Pre zvislo osadené vyklápacie krídla z dreva, plastu alebo kovu otvárané smerom von
 • Vhodný pre hĺbku ostenia 0-60 mm
 • Možnosť ovládania zľava i zprava
 • Možnosť ovládania ručnou pákou, tyčou s kľukou alebo elektrickým lineárnym pohonom