izool Z

Slnolami izool Z chránia budovu pred prehriatím a šetria energiu.

Vďaka rôznym šírkam a hustote uloženia lamiel môžete docieliť jedinečný vzhľad budovy  Slnolamy izool Z predstavujú ideálne riešenie pre čiastočné aj celoobvodové slnečné tienenie. Tvar lamiel ako aj ich variabilné uchytenie umožňujú chrániť budovu pred prehrievaním, optimalizujú množstvo svetla prenikajúceho do interiéru, čím zároveň zvyšujú komfort a znižujú energetickú náročnosť budovy.

Fakty:slnolamy izool Z predstavujú ideálne riešenie pre čiastočné aj celoobvodové slnečné tienenie

tvar lamiel ako aj ich variabilné uchytenie umožňujú chrániť budovu pred prehrievaním

optimalizujú množstvo svetla prenikajúceho do interiéru

zvyšujú komfort a znižujú energetickú náročnosť budovy

ľahká a rýchla montáž

využívajú sa najmä ako ochranné prvky transformovacej stanice,
vyplnenie nepriehľadných dverí a dokončenie ventilačných mriežok

dostupné šírky 62 mm a 72 mm