AT 500 CC

Systém AT 500 CC je určený pre veľké presklené fasády a má pohľadovú šírku 50 mm. S rôznymi profilmi stĺpikov a priečnikov môžete realizovať širokú škálu požiadaviek. Môžete použiť rôzne vkladacie prvky, ako sú dvere alebo vyčnievajúce výklopné okná. Výsledkom sú rôzne možnosti otvárania, ktoré môžete integrovať do fasády. Systém bol vyvinutý ako doplnok k zavedenej lište – lište – fasáde AT500 F/F-SI s najmodernejšou koncepciou izolácie a znižuje tak energetické straty na minimum – vhodný aj pre pasívne domy.

Technické vlastnosti:

Stavebná hĺbka

stĺpiky od 45 do 188 mm, priečniky od 32 do 195 mm

Odolnosť proti nárazom

podľa EN 14019: E5/I5

Zasklenie

8 až 60 mm

Zvuková izolácia

DIN EN ISO 10140-1: Rw = 50 dB

Hmotnosť sklenenej tabule

do 650 kg

Prestup tepla

podľa EN ISO 10077-2: Uf = do 0,56 W / (m² K)

Vzduchová priepustnosť

podľa EN 12152: Trieda AE

Označenie CE

podľa EN 13830: možno vykonať

Tesnosť proti hnanému dažďu

podľa EN 12154: Trieda RE 1050

Rezy profilom:

Referenčné stavby: