AT 850 HS


Systém AT 850 HS je nová generácia zdvižno-posuvných systémov a spĺňa najvyššie nároky. Priestorovo úsporné krídla posuvné v ráme do strán a široké až 3000 mm umožňujú predimenzované šírky otvárania a rozširujú obytnú plochu prakticky von. Inovatívny systém umožňuje veľa možností návrhu a realizácie. Filigránové pohľadové šírky profilov zaisťujú čo najväčšiu transparentnosť. Najmä pri panoramatickom zasklení, teda priamom zasklení v ráme jednokoľajového systému, je možný plynulý prechod a tým nerušený výhľad do okolia. Ďalšie vlastnosti ako je vysoká izolácia, jednoduchá obsluha a bezhlučné kĺzanie zaisťuje pohodlie a maximálne jednoduché používanie.

Technické vlastnosti:

Stavebná hĺbka

Rám do 170 mm, krídlo do 75 mm

Zvuková izolácia

DIN EN ISO 10140-1: do Rw = 40 dB

Zasklenie

do 56 mm

Odolnosť proti nárazom

EN 13049, trieda 4

Vzduchová priepustnosť

EN 12207, trieda 4

Prestup tepla

DIN EN ISO 10077-1: Uw = do 1,0 W / (m² K)

Tesnosť proti hnanému dažďu

EN 12208: do triedy E900

Odolnosť proti vlámaniu

RC 2

Rezy profilom:

Referenčné stavby: