Pečať kvalitných okien

Nekvalitné produkty z iných štátov sú na našom trhu bežnou realitou. Veľkým problémom sa na Slovensku stal čoraz väčší vplyv zahraničných výrobcov, ktorí sa presadili cenou na úkor kvality, nekalou súťažou a nekvalitným, respektíve žiadnym záručným a pozáručným servisom. Samozrejme netýka sa to všetkých.  ​Preto je hlavným cieľom PEČATE KVALITNÝCH OKIEN odlíšiť slovenské firmy od zahraničných, poskytnúť konkurenčnú výhodu domácemu prostrediu, bezvýhradne podporovať slovenských výrobcov, presadzovať ich záujmy a nášmu konečnému zákazníkovi pomôcť pri výbere kvalitných produktov.

Značku „Pečať kvalitných okien“ môžu používať iba slovenskí výrobcovia a predajcovia slovenských okien a dverí z profilového systému Salamander, ktorí majú všetky platné certifikáty, ktoré požaduje legislatíva a udeľujú ich certifikačné autority Slovenskej republiky a zároveň spĺňajú všetky kvalitatívne podmienky stanovené „Pečaťou kvalitných okien“ pri výrobe, montáži, záruke a servise okien a dverí.​ Dlhoročné pôsobenie, skúsenosti, globálny pohľad a profesionálny tím odborníkov na slovenskom trhu s oknami a dverami, oprávňuje firmu TOZAN EU, a.s. vydávať a povoliť používanie  certifikátu PEČAŤ KVALITNÝCH OKIEN jednotlivým členom Revolučných okien na základe nižšie uvedených podmienok.  Po udelení pečate kvality je dodržiavanie všetkých kritérií ďalej pravidelne kontrolované odbornými pracovníkmi firmy TOZAN EU, a.s.

Certifikát „Pečať kvalitných okien“ informuje kupujúceho o originálnom výrobku, pričom jeho vysoká kvalita je preverená:

- zdokladovaním pôvodu použitých profilov

- výrobným auditom

- záťažovými skúškami na pevnosť zvarov

- používanými predpísanými spôsobmi montáže ako aj záručným a pozáručným servisom

Zoznam výrobcov s Pečaťou kvalitných okien nájdete TU