Hybridné lepidlá

COSMOHYBRID 490

Jednozložkové STP konštrukčné lepidlo

Jednozložkové STP lepidlo pre mnohoraké možnosti použitia, obzvlášť na najrôznejšie použitie v konštrukcii vozidiel, a pri nadstavbách na vozidlá

COSMOHYBRID 1814

Jednozložkové STP montážne lepidlo

Prémiové hybridné lepidlo s vysokou silou lepenia pre konštrukčné veľmi pevné spoje.

COSMOHYBRID 1816

Jednozložkové STP lepidlo

Tesniace hybridné lepidlo pre priehľadné, farebne stabilné voči UV žiareniu odolné a voči poveternostným vplyvom odolné lepené špáry.

COSMOHYBRID 1843

Jednozložkové STP montážne lepidlo

Voľne charakterizovateľné hybridné lepidlo s vynikajúcou schopnosťou lepiť PVC.

COSMOHYBRID 1854 PowerTack

Jednozložkové STP konštrukčné lepidlo

Hybridné montážne lepidlo s obzvlášť veľkou počiatočnou priľnavosťou a silou lepenia.

COSMOPLAST MS 460

Jednozložkové MS lepidlo

Jednozložkové lepidlo na báze MS so širokým spektrom materiálov, ktoré je možné lepiť a elastickou lepenou špárou.

COSMOPLAST STP 1750

Jednozložkové STP konštrukčné lepidlo

Jednozložkové STP lepidlo s elastickou lepenou špárou a obzvlášť veľkou počiatočnou priľnavosťou.

COSMOPLAST MS 1751

Jednozložkové STP konštrukčné lepidlo

Vysokoviskózne jednozložkové MS lepidlo s elastickou lepenou špárou a obzvlášť veľkou počiatočnou priľnavosťou.