Primer – Základné lepidlá

COSMOPLAST 1794

Primer – Základné lepidlo

Permanentné základné lepidlo- Primer na  zabezpečenie priľnavosti /
zlepšenie priľnavosti akrylátových, butylových a bituménových lepiacich pások na rôzne savé minerálne podklady.

COSMOPLAST 1809

Primer – Základné lepidlo

Nie permanentné základné lepidlo- Primer na  zabezpečenie priľnavosti / zlepšenie priľnavosti akrylátových, butylových a bituménových lepiacich pások na rôzne savé minerálne podklady.