Disperzné lepidlá

COSMOPLAST DSK 266

Jednozložkové lepidlo na utesnenie parotesných zábran

Lepidlo na utesnenie  so širokým spektrom materiálov, ktoré je možné lepiť pre vzduchotesné zlepenie parotesných zábran.

COSMOPLAST DSK 267

Jednozložkové lepidlo na utesnenie parotesných zábran

Voľne charakterizovateľné lepidlo na utesnenie  so širokým spektrom materiálov, ktoré je možné lepiť pre vzduchotesné zlepenie parotesných zábran.

COSMOPLAST 274

Jednozložkové montážne lepidlo na utesnenie 

Univerzálne použiteľné lepidlo na utesnenie bez rozpúšťadiel, prevažne používané na lepenie tesniacich pások na okenné špáry na profiloch rámov na stenách okien a dverí podľa RAL montáže.

COSMOCOLL FL 37

Jednozložkový D3 disperzný glej

So strednou viskozitou, vode odolný jednozložkový D3 glej na okná.

COSMOCOLL FL 44

Jednozložkový D4 disperzný glej

Nízko viskózny, vode odolný jednozložkový D4 glej.

COSMOCOLL Multi HV

Jednozložkový glej na parapetné dosky a glej na dyhu

Vysoko viskózny, vode odolný D2 glej na parapetné dosky a glej na dyhu.