PUR lepidlá (1-zložkové)

COSMOPUR K1

Jednozložkové PUR montážne lepidlo

Extra silné profesionálne montážne lepidlo s mimoriadne rýchlou reakčnou dobou na spoľahlivé a trvácne spoje pri konštruktívne pevných lepených spojoch.

COSMOPUR Rapid

Jednozložkové PUR montážne lepidlo

Montážne lepidlo na báze PUR s obzvlášť rýchlou reakčnou dobou a  širokým spektrom materiálov, ktoré je možné lepiť.

COSMOPUR K1-1644E

Jednozložkové PUR montážne lepidlo

Ťažko zápalné, univerzálne použiteľné montážne lepidlo s  rýchlym vytvrdnutím a veľmi vysokou pevnosťou.

COSMOPUR 1522

Jednozložkové PUR montážne lepidlo

Priehľadné PUR konštrukčné lepidlo s dobrou pevnosťou a stálosťou lepenej škáry voči teplote.

COSMOPUR FaserPlus+

Jednozložkové PUR montážne lepidlo

Vláknami zosilnené lepidlo na extrémne vysoké,húževnaté pevné spoje.

COSMOPUR 818

Jednozložkové PUR lepidlo

Jednozložkové lepidlo na PUR báze s dlhodobo vytvoreným povlakom.

COSMOPUR 819

Jednozložkové PUR montážne lepidlo

Jednozložkové PUR lepidlo na zlepenie hliníkových  rohových uholníkov v konštrukcii hliníkových okien a dverí ako aj na najrôznejšie konštrukčné a montážne lepené spoje.

COSMOPUR K4

Jednozložkové PUR montážne lepidlo

Montážne lepidlo na vypĺňanie špár s dlhou dobou otvorenia pre použitie v oblasti  lepenia špár.

COSMOPUR K4-1649D

Jednozložkové PUR lepidlo

Jednozložkové PUR lepidlo na vypĺňanie špár spevnou lepenou špárou a s obzvlášť dlhou dobou otvorenia, pre mnohoraké použitie v oblasti lepenia špár.

COSMOPUR 810

Jednozložkové PUR lepidlo

Silné, tekuté konštrukčné lepidlo s pevnou lepenou špárou na lepenie rôznych povrchov materiálov.

COSMOPUR 811

Jednozložkové PUR lepidlo

Silné, tekuté konštrukčné lepidlo s obzvlášť dlhou dobou otvorenia a pevnou lepenou špárou.

COSMOPUR 813

Jednozložkové PUR lepidlo

Tekuté jednozložkové PUR lepidlo s pevnou elastickou lepenou špárou a obzvlášť priaznivou dobou otvorenia na lepenie plôch mnohých priemyselných aplikácií.

COSMOPUR 814

Jednozložkové PUR lepidlo

Tekuté konštrukčné lepidlo s pevnou lepenou špárou, s ktorým sa dajú realizovať obzvlášť krátke doby pritlačenia.

COSMOPUR 1811

Jednozložkové PUR lepidlo

Pevné lepidlo na plochy, ktoré je ťažko vznetlivévo vytvrdnutom stave.  

COSMOPLAST USK 815

Jednozložkové lepidlo na utesnenie pásov parozábrany na strechu

Patentované lepidlo na utesnenie a zalepenie presahov a pripojení na kostru stavby proti prepúšťaniu vzduchu a dažďovej vody na spodnej časti strechy, na stropných podhľadoch a na pásoch parozábrany v súlade s predpismi na úsporu energie z roku 2009.

COSMOPUR VP 1568

Jednozložková tesniaca hmota

Tekuté lepidlo na dosiahnutie „zastrešenia, ktoré je chránené proti dažďovej vode“.