Technika pre budovy

Inteligentné a vzájomne zladené riešenia pre kovanie, pohony, riadenie a vetranie

Požiadavky na moderné bývanie sú stále viac komplexnejšie. Záujem o možnosti energetických úspor a o atraktívny dizajn stúpa aj u technických výrobkoch. Taktiež komfortné bývanie, bezpečnosť a možnosti elektronického zabezpečenia budov stále viac získavajú na význame.Tu sú požadované ucelené riešenia, ktoré odpovedajú tomuto veľkému množstvu rozdielnych aspektov.

Výrobky pre väčšiu kvalitu života

Ako dodávateľ systémových riešení a kompletov dáva Siegenia impulsy aj v technike pre budovy. Ponúka mnoho inteligentných a vzájomne zladených riešení pre kovanie, pohony, riadenie a vetranie na najvyššej úrovni. Tím zaručuje kvalitu života a bezpečnosť - od motoricky riadených a automaticky zatvárajúcich sa okien až k inteligentnému zabezpečovaciemu systému.

Technika pre budovy

Inteligentné riadenie okien motorickými pohonmi od Siegenia-AUBI zaisťuje zdravé klimatické bývanie.

Prirodzené, kontrolované vetranie získava stále na význame. Uvedomovanie si dôležitosti zdravia v spoločnosti, vzrastajúce požiadavky na komfort bývania a kvalitu života, ale taktiež energeticko - hospodárske poznatky vyžadujú nové myslenie. K tomu patrí taktiež to, že prirodzená výmena vzduchu v budovách je v ďaka stále lepšiemu zatepľovaniu obtiažnejšia.

  • REŤAZOVÉ POHONY
  • POHONY OZUBENOU TYČOU
  • MOTORICKÁ KĽUKA MH10
  • POSUVNO-ZDVIŽNÝ SYSTÉM MH400
  • ZARIADENIE PRE ODŤAH DYMOVÝCH SPLODIN