Portal

PS PORTAL PLUS

Až do hmotnosti krídla 160 kg. Posuvné kovanie s dvojitým núteným ovládaním.

Ľahké otočenie kľučky o 90°-postačí a veľkoplošné ťažké posuvné elementy sa otvoria ako samé od seba. Rozhodujúci technický detail nového kovania je dvojité manuálne nútené ovládanie. Doteraz náročný proces otvorenia, ktorý okrem sklopenia vyžadoval aj manuálne odsunutie krídla, je s vašou pomocou výrazne uľahčený. Riešenia: pojazdový vozík a nožnice vysunú krídlo synchronizovane z rámu. To je na trhu skutočne jedinečné.

Prehľad všetkých výhod

bezpečnosť vďaka komfortnému hríbovému čapu, možnosť bezpečnostnej triedy až po WK2

všetky výhody kovania PSK 200-Z PLUS

pre profily s drážkou pre kovanie 16 mm a všetky materiály profilov

do hmotnosti krídla 200kg