AEROMAT MIDI HY

Koniec nadmernej vlhkosti vzduchu

Jeho dizajn je pôsobivý. Jeho vzduchový výkon zaručuje minimálnu výmenu vzduchu pre vetranie nezávisle od užívateľa. Pasívny okenný vetrací systém AEROMAT midi HY sa bez väčších nákladov postará o minimálne vetranie zodpovedajúce potrebám a reguluje prívod vzduchu v závislosti od vlhkosti vzduchu. Prívod vzduchu cez kompaktnú okennú vetraciu mriežku sa realizuje na princípe vyrovnávania tlaku medzi vonkajším a vnútorným prostredím  (princíp diferenčného tlaku). Regulácia prívodného otvoru vzduchu prebieha v závislosti od relatívnej vlhkosti vzduchu.  Viacvrstvové pásy tkaniny reagujú na zmenu relatívnej vlhkosti vzduchu a rozťahujú resp. sťahujú sa. Tento pohyb sa prostredníctvom regulačného mechanizmu využíva na reguláciu otvoru prívodného vzduchu. Takto je zaručená regulácia vnútornej vlhkosti vzduchu v závislosti od potreby v súlade s DIN 1946-6. Maximálny priestorový komfort poskytuje verzia s proti hlukovým modulom, ktorá s hodnotou 42 dB dosahuje špičkové hodnoty v oblasti tlmenia hluku.

Prehľad všetkých výhod

jednoduchá integrácia do výrobných postupov

malé rozmery poveternostnej ochrany

rýchla a jednoduchá montáž

Výhody pre výrobcov

pasívny okenný vetrací systém pre minimálne vetranie zodpovedajúce potrebám pri zatvorenom okne, s reguláciou podľa vlhkosti vzduchu

prevencia plesní a ochrana pred vlhkosťou podľa DIN 1946-6

moderný a decentný vzhľad vďaka oblým tvarom a úzkej poveternostnej ochrane

vhodný pre vodorovnú montáž do drevených, plastových alebo hliníkových okien

voliteľný variant s protihlukovým modulom na ochranu pred hlukom do 42 dB

jednoduché čistenie vetracieho systému