Vetracia technika

Čistý vzduch. Dovnútra domu.

Len prostredníctvom kontrolovaného vetrania je možné do siahnuť zdravé ovzdušie v miestnosti, ktoré spája komfortné bývanie, ochranu stavby a je energeticky efektívne. Vzhľadom na stále menej priepustné obaly stavieb je vyžadovaná kontrolovaná výmena vzduchu – podľa potreby a nezávisle na užívateľovi. Naše inovatívne okenné a nástenné vetráky umožňujú prísun čerstvého vzduchu  a sú rovnako tak komfortné ako aj efektívne. Získavajú naspäť drahé teplo a navyše  chránia pred škodlivým peľom, plesňami,vlhkosťou a nepríjemným hlukom. Tiež ďalšie záťaže vzduchu v miestnosti je možné v nadväznosti na inteligentnú senzoriku kvality vzduchu automaticky rozpoznať a regulovať.