IZOOL WG100 HI

Systém určený na konštruovanie teplých zimných záhrad, zastrešení a pergol.

Technické riešenie umožňuje výstavbu rovných záhrad, jednoramenných a sedlových stien, uhlových prechodov a šikmín.

Systém IZOOL WG100 HI umožňuje použitie rôznych typov výplní: sklenené, plné, sendvičové, nábytkové dosky, veľkoformátové materiály, sádrokartónové a polykarbonátové dosky a rôzne rámové konštrukcie.IZOOL WG100 HI je systém s prevedením osadenia cez modifikátory rôznych rámových systémov okien a dverí.

Ak snívate o záhrade, ktorú chcete obývať celoročne, treba takúto zimnú záhradu naplánovať ako energetický systém s najvyšším stupňom úspory tepla.  Ideálnym riešením je využitie profilových systémov IZOOL s prerušeným tepelným mostom.

Fakty:

zhoda s inými systémami IZOOL, hlavne zhodné príslušenstvo pre viaceré systémy

možnosť zakomponovania rôznych typov externých dekoračných prvkov

koeficient prestupu tepla oknom od Uw = 0,9 W/m2k

rámový súčiniteľ prestupu tepla Uf = 1,1 W/m2K

Tesnenie EPDM podľa normy ISO 3302-01, E2..

šírka zasklenia až do 12 mm

akustický útlum (pre sklá 44.2/16/6/16/6) podľa indexu Rw 39 dB (-2;-7)

technické osvedčenie ITB AT