AT 410

Terasový strešný systém AT 410 presviedča jednoduchou inštaláciou, priamočiarou konštrukciou a rozsiahlym výberom variantov a tiež vám ponúka veľký priestor pre vaše vlastné dizajnové priania.

Terasový strešný systém AT 410 sa tvarom, farbou a rozmermi prispôsobí vašim individuálnym želaniam. Hlavná pozornosť bola venovaná jednoduchej, rýchlej a bezproblémovej montáži s ohľadom na modulárny systém, ktorý bol prefabrikovaný do posledného detailu. Za týmto účelom je každá terasová strecha vopred zmontovaná podľa individuálnych konštrukčných podmienok a po výstupnej kontrole dodávaná v demonte.

Technické vlastnosti:

Stavebná hĺbka

Dosah až 6 metrov

Sklon strechy

5° až 30°

Zasklenie

8 mm až 25 mm

Rezy profilom:

Referenčné stavby:

Prospekt na stiahnutie (v DE jazyku):

AKOTHERM_Prospekt-AT410_07-2021_web.pdf

Katalóg na stiahnutie (v DE jazyku):

AKOTHERM-AT-410--10.2020--Montageanleitung_ONLINE.pdf