Ošetrovacie prostriedky

Odhrdzovač

KIM-TEC Deruster - odhrdzovač je "bezoplachový" a nehorľavý prípravok na hrdzu. Kvapalina obsahuje organické zložky k viazaniu hrdze, rozpustené vo vode tak, že ničia chemicky hrdzu a súčasne vytvárajú lesklý tvrdý ochranný povlak. Povrchy s malým poškodením hrdzou čistí do farby ocele.

Ochranný povlak zosilňuje obranyschopnosť kovov (železo, liatina) voči následnej korózii súčasne s následnými nátermi. Výdatnosť odhrdzovača je z 1 kg cca. 15 m2 pri  jednom nátere - záleží na veľkosti povrchovej korózii.

KIM -TEC odhrdzovač je ideálny spôsob, ako odstrániť hrdzu. Aplikuje sa natieraním, striekaním vo 2-3 vrstvách podľa veľkosti znečistenia hrdzou, alebo ponorením kovových a liatinových predmetov do odhrdzovaču. Pomáha odstraňovať hrdzu a súčasne uskutočňuje “pasiváciu“ ošetrovaného povrchu pred ďalšou úpravou náterovými hmotami.

Oddeľovací prostriedok

Oddeľovací sprej je bezsilikónová látka, vhodná na oddeľovanie foriem ale aj ako zvárací sprej. Pri použití v zváracej technike je nutné dbať na to, aby sa tento produkt nedostal do blízkosti horľavých pohonných látok. Pre účinnú látku, ktorá neobsahuje silikón, nie je potrebné následné opracovanie. (napr. lakovanie a pod.) Je určený pre priemysel, pri výrobe umelých hmôt a pre zváračskú techniku.


- chráni zváračské dýzy, náradie a nástroje pred striekancami zo zvárania
- oddeľovací prostriedok je bez silikónu
- po jednoduchom dodatočnom opracovaní prelakovateľný
- použiteľný ako oddeľovací prostriedok pri lisovaní plastov

Ochranný vosk

Ochranný vosk v spreji je tekutý ochranný prostriedok proti korózii, špeciálne vyvinutý na konzervačné práce. Má vodeodpudivé a penetračné vlastnosti. Po odparení rozpúšťadla vytvorí ľahko lepivý, elastický voskovitý film, ktorý je odolný voči atmosférickým vplyvom.

- vysoká tekutosť (zapečatí aj malé pukliny)
- nepoškodzuje chróm, lak a gumené časti
- teplotná stálosť do +80°C
- dobrá priľnavosť
- odpudzuje vodu
- odolný voči slanej vode
- v zime chráni pred koróziou hliníkové disky

Tesnenie na závity rúr

Kvapalné tesnenie závitových spojov - na utesnenie a istenie spojov skrutiek a rúr do 3". KIM-TEC Tesnenie na závity rúr je ideálne elastické tesnenie potrubí s PTFE pre plyn a tekutiny triedy pevnosti 1.

- pre stredne pevné spojenia je demontovateľné
- vhodné pre teploty od -55°C do +150°C
- stále proti väčšine kyselín a lúhov
- s prísadou PTFE
- rýchle vytvrdnutie (čiastočne pevné po 30 – 60 minútach)

Zaistenie skrutiek SSH40

SSH 40 - vysoko pevné zaistenie skrutiek, je len ťažko demontovateľné. KIM-TEC SSH 40 je mnohostranne využiteľné lepidlo - poistka na zaistenie skrutkových spojov. Pozostáva z tekutej umelej hmoty, ktorá pri kontakte s kovom bez prístupu kyslíka rýchlo vytvrdne. Takto opracované skrutkové spojenia sú potom len ťažko demontovateľné. Odstránenie je možné KIM-TEC Priemyselným rýchločističom.,

- veľmi dobrá odolnosť vibráciám
- určené pre teploty od -55°C do +150°C
- rýchle vytvrdnutie (pretvrdnutie po 15 – 30 minútach)
- vhodné pre stojaté kliny do M20
- dobrá tesniaca účinnosť (zamedzuje lícovanej hrdzi)
- vhodné aj pre cylindrické časti škár

Protikorózny vosk R16

Špeciálny protikorózny vosk R16 na konzervovanie kovových častí - kombinovaný produkt voskov, rozpustených v rozpúšťadle a protikoróznych ochranných prostriedkov. Je vyvinutý špeciálne pre kovy, ktoré počas doby skladovania alebo aj v dennom používaní, napríklad konštrukcie s neprístupnými miestami, nesmú byť napadnuté koróziou. Ideálny pre kovové dielce, ktoré nedovoľujú úpravu protikoróznym “základovaním“, prípadne majú byť chránené až po základovaní alebo lakovaní.

- zamedzuje tvorbe lícovacej a plošnej hrdze
- použiteľné aj v automobilovom priemysle a pri tvorbe foriem
- pri nízkej spotrebe dobré dlhodobé pôsobenie
- vďaka vysokej tekutosti sa zakonzervujú aj neprístupné miesta
- preventívna úprava proti náletovej hrdzi na vyfukovacích formách a nástrojoch
- trvalá protikorózna ochrana na neprístupných miestach, napríklad na motocykloch a bicykloch
- preventívna úprava chrómovaných a kovových dielcov pred zimným uskladnením