Poštové schránky

Naša spoločnosť Vám ponúka sortiment poštových schránok a príslušenstva podľa konkrétnych požiadaviek zákazníkov. Schránky na poštu pre paneláky musia okrem dizajnu a dekoračnej funkcie tiež plniť požiadavky STN 74 7640 ako aj Slovenskej pošty a samozrejmosťou je kvalita dodávaných výrobkov o čom svedčí certifikát č.00117/2008. Riešenia pre panelákové schránky dodávame zabudované, ale aj iným spôsobom.

Poštové schránky - naša ponuka

Poštové schránky sú vyrobené z plechu valcovaného za studena. Povrchová úprava je riešená práškovými farbami RAL v štandardných odtieňoch. Všetky typy skupinových schránok ktoré vyrábame, sú určené pre poštové zásielky formátu A4, bez poškodenia. Vhadzovací otvor je riešený tak, aby bolo zabránené vybratiu/odcudzeniu poštových zásielok. Naša technológia utesnenia schránok voči prefukovaniu je eliminovaná dvojitým tesnením dvierok. Na požiadanie zákazníka predný panel z vnútornej strany tepelne izolujeme polystyrénom.

Nerezové a kované poštové schránky do bytových domov

Môžu byť dodávané so zabudovanými zvončekovými tlačidlami, komunikačnými audio systémami (analógovými alebo digitálnymi) a prístupovými systémami. Dvierka sú uzamykateľné a v skupinovej zostave majú rozdielne zámky, čím spĺňajú podmienku bezpečnostnej skupiny 1. Zostavy poštových schránok je možné vyskladať podľa počtu nájomníkov.

Poštové schránky do bytoviek

Tieto schránky sa osádzajú:

- do hliníkových/plastových dverí

- do interiérov/exteriérov na stenu

- do stavebných otvorov v obvodových stenách alebo pilierov

PONUKA

Model PSLK

Model PSLK

Poštové schránky ležaté ( vodorovné) s klapkou na čelnej strane. Vhod z exteriéru, výber z interiéru. Model na výkrese má označenie PSLK1x4 (360x470) t.j. v jednom rade sú štyri schránky.

Model PSŠK

Model PSŠK

Poštové schránky šikmé s klapkou na čelnej strane. Vhod z exteriéru, výber z interiéru. Model na výkrese má označenie PSŠK1x4 (360x590) t.j. v jednom rade sú štyri schránky.

Model PSDLK

Model PSDLK

Poštové schránky vodorovné s klapkou. Vhod aj výber je cez dvierka z jednej strany. Model na výkrese má označenie PSLDK1x4 (260x366) t.j. v jednom rade sú štyri schránky.

Model PSZK

Model PSZK

Poštové schránky zvislé s klapkou na čelnej strane. Model na výkrese má označenie PSZK. Z tohoto modelu vyrábame v kuse od jedného radu do štyroch a pod sebou najviac tri kusy schránok.

BOX 2

BOX 2

Najčastejšie sa dodáva ako súčasť schránkovej zostavy (príklad - keď má byť v schránkovej zostave 12 schránok a box, schránková zostava bude mať názov: PSLK 1x12 + BOX 2 alebo PSLK 7/5 + BOX 

BOX 3

BOX 3

Najčastejšie sa dodáva ako súčasť schránkovej zostavy (príklad - keď má byť v schránkovej zostave 13 schránok a box, schránková zostava bude mať názov: PSLK 1x13 + BOX 3 alebo PSLK 8/5 + BOX 3).

BOX 4 VERTIKAL

BOX 4 VERTIKAL

Najčastejšie sa dodáva ako súčasť schránkovej zostavy (príklad - keď má byť v schránkovej zostave 12 schránok a box, schránková zostava bude mať názov: PSLK 1x12 + BOX 4 alebo PSLK 8/4 + BOX 4).

BOX 4 HORIZONTAL

BOX 4 HORIZONTAL

Najčastejšie sa dodáva ako samostatný prvok v schránkovej zostave (príklad - v hliníkovej konštrukcii vstupných dverí je od schránok oddelený priečnikom).